Posts Tagged Corruption

Anti-Graft Experts Impressed With MACC’s Approaches in Fighting Corruption

Kuala Lumpur – The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) has one of the best anti-corruption strategies in the world such as its on-going education approach through the school children and capacity building, said Australia Anti-Corruption Consultants Director Michael Symons. However, he cautioned that a country can never eradicate corruption overnight or entirely.

“If you build a strong ethical foundation, you will be able to build up the resistance level (against corruption). There is a chance you will reduce corruption but I do not think you will ever entirely get rid of corruption anywhere in the world,” he said.

Meanwhile, American Bar Association (Regional Anti-Corruption) Advisor Daniel Eric Stonecipher said that MACC and the Malaysia Anti-Corruption Academy (MACA) has demonstrated to the regional and global audiences that they are doing well in both investigation and prevention.

“Of all the countries in the South East Asian region, Malaysia is certainly making a herculean effort and it is my hope that the other countries will follow suit and demonstrate likewise.  MACC is certainly one of the leaders in combating corruption in this region,” he said.

He added that the Commission is taking on corruption in bite size pieces and making tactical as well as co-ordinated approaches.

“Until you do what the MACC is doing, I do not think you can make significant progress. I am very impressed with the initiatives taken by the MACC under the leadership of Dato’ Sri Abu Kassim,” he said at the sidelines of the 6th Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA).

Concerning the IAACA Conference, Michael Symons described the speakers as “magnificent” and he also said that the spread of topics on anti-corruption were brilliant.

“The IAACA conference is one of the best conference I have ever been to as it is the only conference where there is a spread of anti-corruption agencies from around the world. The conference in Malaysia is one of the best conferences that I have attended in every way,” he said.

When asked if political will is vital in fighting corruption, Symons remarked that it is pointless of having a very effective agency, if the agency is not supported by the government.

He also said that he has some concerns over Transparency International‘s Corruption Perception Index (CPI) because the Index is based on perception and does not truly reflect what is happening in reality.

“I tend to lean towards the actual people who are doing business in a country and not the perception. I am not degrading TI but I think there are better measures,” he said. [ENDS]

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , ,

1 Comment

Cabaran dalam meningkatkan integriti penjawat awam

Oleh DATUK AHMAD KHUSAIRI YAHAYA

PENULIS ialah Pengarah Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan SPRM

KESERIUSAN kerajaan dalam meningkatkan integriti dan mengekang jenayah rasuah di kalangan pegawai awam jelas menerusi pelaksanaan pelbagai dasar dan program yang diperkenalkan sejak sedekad lalu.

Antaranya menjadikan rasuah sebagai salah satu daripada bidang penting yang ditekankan dalam Pelan Transformasi Kerajaan (GTP). Untuk itu, sebanyak 27 inisiatif telah dan sedang dilaksanakan dengan giatnya menerusi Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA Berkaitan Rasuah.

Apa yang menjadi faktor paling kritikal dalam memastikan usaha meningkatkan tahap integriti perkhidmatan awam, sebenarnya bukanlah terletak pada hanya kesungguhan kerajaan. Kesungguhan itu juga perlu datang dari kepimpinan agensi kerajaan dan menuntut semua lapisan warganya untuk berubah.

Sejak kebelakangan ini, terdapat perubahan yang boleh dibanggakan ditunjukkan oleh kalangan anggota perkhidmatan awam berbanding sedekad lalu. Hakikatnya, tahap kesedaran para pegawai awam terhadap integriti dan semangat anti-rasuah jelas meningkat. Namun demikian, masih banyak ruang boleh diperbaiki untuk menjadikannya unggul di kaca mata masyarakat.

Berdasarkan perangkaan SPRM sepanjang sembilan tahun iaitu 2003 hingga 2011, secara keseluruhannya, purata tangkapan ke atas penjawat awam adalah seramai 260 orang setahun. Berbanding jumlah keseluruhan penjawat awam di Malaysia iaitu 1.4 juta orang, peratusannya adalah terlalu kecil iaitu sekitar 0.018 peratus sahaja.

Walaupun kelihatan kecil namun jika tidak dibendung ia mampu meruntuhkan negara. Pegawai awam dilihat mempunyai kuasa dan kuasa ini jika disalahgunakan boleh mengakibatkan kesan yang amat buruk.

Trend perubahan ke arah pembudayaan integriti dan anti-rasuah di kalangan pegawai awam jelas ketara bermula 2009. Terdapat pengurangan yang jelas dari segi jumlah tangkapan ke atas penjawat awam berbanding tangkapan ke atas sektor swasta dan orang awam. Kempen Perangi Pemberi Rasuah benar-benar menghasilkan impak yang besar dalam sejarah pencegahan rasuah di negara ini. Sejak pelancarannya pada 2009, jumlah penjawat awam dan swasta yang ditangkap kerana cuba menyogok pegawai awam melonjak begitu tinggi. Dalam 2009 misalnya, jumlah tangkapan keseluruhan SPRM ialah seramai 500 orang kerana ditangkap cuba memberi rasuah seramai 98 orang. Melonjak melebihi empat kali ganda iaitu seramai 424 orang dalam 2010 dan 389 orang dalam 2011. Jumlah wang sogokan bermula dari RM50 ke angka RM1 juta.

Perubahan BPR kepada SPRM dalam 2009 sebenarnya membawa kepada perubahan dari segi pendekatan dan strategi pencegahan rasuah di negara ini. SPRM menetapkan tiga bidang utama iaitu penguatkuasaan, perolehan (sebut harga dan tender awam) dan projek mega kerajaan sebagai fokus utamanya.

Beberapa kelemahan yang selama ini menghalang usaha pencegahan rasuah dikenal pasti, antaranya tanggapan bahawa tanggungjawab memerangi rasuah terletak di tangan SPRM semata-mata, kurangnya inisiatif agensi awam untuk mencegah rasuah; mekanisme kawalan dalaman yang longgar dan tidak sempurna dan kesalahan rasuah tidak dianggap sebagai kesalahan berat bagi kes tatatertib.

Terdapat segelintir ketua yang menganggap tugas mencegah rasuah adalah tanggungjawab SPRM. Justeru, pembudayaan integriti dan pencegahan rasuah bukan merupakan agenda utama. Yang lebih penting menjaga suasana harmoni dan semangat esprit de corp di kalangan pegawai/staf. Jika tindakan keras diambil dan pembudayaan anti-rasuah menjadi berkesan maka ia kononnya akan mewujudkan suasana kurang selesa dan syak wasangka sesama anggota.

Perkara yang lebih disesalkan ialah sikap kasihan kepada pesalah rasuah masih menjadi asas pertimbangan dalam proses tindakan tatatertib. Bagi SPRM, siasatan sesuatu kes tidak hanya berakhir dengan tindakan menghadapkan suspek ke mahkamah semata-mata. Sebaliknya, banyak kes yang disiasat SPRM dikemukakan sebagai Laporan SPRM untuk tindakan tatatertib. Namun, atas dasar simpati, suspek-suspek ini terlepas daripada hukuman berat seperti ditamatkan perkhidmatan dan hanya diberikan surat teguran atau amaran sahaja.

Perangkaan SPRM sepanjang 10 tahun lalu berhubung kes tatatertib jelas menunjukkan sebanyak 1,957 laporan dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib Agensi. Daripada jumlah itu, hanya 60 kes dikenakan hukuman buang kerja. Sebaliknya, 979 atau 50% dikenakan surat amaran yang tidak mendatangkan apa-apa kesan deterrent. Ini jelas menunjukkan tiada istilah serius dalam kes-kes yang melibatkan perbuatan jenayah rasuah.

Cabaran utama yang perlu diperbaiki dalam memastikan kelangsungan program pemantapan integriti dan pencegahan rasuah dalam perkhidmatan awam adalah melibatkan dua pendekatan strategik yang dikenal pasti SPRM iaitu memperkasakan entiti kawalan dalaman agensi awam dan memperkukuhkan SPRM.

Justeru, dalam konteks memperkasakan entiti kawalan dalaman agensi awam, SPRM telah mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan model pencegahan rasuah yang berbentuk kawalan dalaman menerusi penubuhan Unit Integriti di kementerian, jabatan Persekutuan dan negeri.

Model unit ini sama seperti di Amerika Syarikat (AS) dan Taiwan. Di AS ia lebih dikenali sebagai Inspector General Office (IGO). Unit ini diwujudkan di jabatan-jabatan berisiko tinggi dan bertanggungjawab sepenuhnya memantau dan menjalankan siasatan ke atas kes-kes berkaitan integriti, rasuah dan lain-lain jenayah yang melibatkan warga agensi terbabit.

Mengambil contoh di AS, unit integriti New York Police Department (NYPD) ditubuhkan dengan keanggotaan seramai 700 orang bagi memantau 35,000 pegawai polis di NYPD iaitu nisbah 1:50 manakala Pihak Berkuasa Pelabuhan New York mempunyai keanggotaan 70 orang bagi memantau 7,000 pekerjanya iaitu nisbah 1:100.

Idea berhubung penubuhan Unit Integriti di agensi-agensi kerajaan ini disambut baik. Buat masa ini, empat agensi telah mewujudkan unit ini iaitu Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Pengangkutan Jalan dan SPRM sendiri. Pegawai-pegawai SPRM akan dilantik dan ditempatkan sebagai Ketua Unit Integriti di agensi-agensi terbabit.

Perubahan status daripada BPR ke SPRM dalam 2009 sebenarnya selari dengan perubahan besar kepada budaya kerja dan sistem operasi SPRM secara keseluruhannya. Bermula dengan Pelan Strategik SPRM 2011-2013, tiga bidang utama diperkukuhkan termasuk memperkenalkan sistem pengurusan siasatan berkesan, sistem pengurusan pencegahan dan pendidikan berkesan dan pembangunan serta pemantapan modal insan SPRM secara menyeluruh.

Jawatankuasa Eksekutif Transformasi yang terdiri daripada ahli-ahli Lembaga Penasihat SPRM dibentuk bagi memacu proses transformasi. Kesan kepada proses transformasi ini jelas memantapkan SPRM dari segi memperbaiki struktur organisasi, memperkenalkan sistem pengurusan modal insan berdasarkan kompetensi, memperkenalkan sistem pengurusan bakat yang fleksibel dan membawa masuk tenaga pakar yang berkepakaran tinggi bagi meningkatkan operasi SPRM.

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , , , , , , ,

2 Comments

PENYERAHAN LAPORAN TAHUNAN SPRM 2011 DI PARLIMEN

KUALA LUMPUR –  Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menyerahkan Laporan Tahunan SPRM 2011 kepada Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR) di Parlimen hari ini.

Penyerahan ini selaras dengan Seksyen 14 Akta Suruhanajaya Pencegahan Rasuah Malaysia (ASPRM) 2009  di mana Jawatankuasa Khas perlu memeriksa laporan tahunan Suruhanjaya dan ulasan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah.

Sepertimana yang termaktub dalam  Akta SPRM 2009, Jawatankuasa  ini hendaklah menyediakan dan mengemukakan laporan mengenai penunaian fungsinya kepada Perdana Menteri yang hendaklah membentangkan satu salinan laporan itu di Parlimen.

Hadir  menerima Laporan Tahunan 2011 SPRM  adalah Pengerusi JKMR Dato’ Seri Mohd Radzi Sheikh Ahmad  Dr Tan Seng Giaw, Dato Hj. Abdul Rahman Dahlan, Dato’ Hj. Ismail bin Hj. Abd Mutalib, dan Yusmadi Yusof

(TAMAT)

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , , , , , , ,

1 Comment

Eradicating the culture of corruption need not take decades


Tony Kwok Man-wai:

MUCH of his life has been spent in fighting corruption. In fact, even after retiring from the Independent Commission Against Corruption (ICAC)—the Hong Kong Corruption Eradication Commission—Professor Tony Kwok Man-wai remains very much involved in the battle against corruption. He is now a consultant in 21 countries, regularly delivering lectures on corruption, including in Indonesia.

Professor Kwok joined the ICAC in 1975, one year after it was founded by the then British government in Hong Kong, with a mandate to  battle and prevent corruption, and carry out an anticorruption education campaign. Kwok retired when he was deputy commissioner and operations chief in 2002. That year, he was appointed Director of Corruption Studies Program at Hong Kong University, the first such academic program in the world.

Other countries, including Indonesia, regard the ICAC as a model commission in how to eradicate corruption. Because of the ICAC, Hong Kong succeeded in changing its culture of corruption in all the layers of its society. Once riddled with corruption, Hong Kong became the 13th cleanest state in the world, way ahead of Indonesia, which never seems to go under its 100 or so ranking. “If you want to change the culture, never tolerate bribery, no matter how small,” said Kwok.

During a public lecture on August 11 in Jakarta, Kwok said the battle against corruption need not take decades. The key, he said, was in the right strategy and in the people’s political will, and that there was no single solution to eradicating corruption except to have all economic and social sectors participate. The solution to corruption does not depend on just one institution.

Before the lecture, Kwok spoke at the Integrated Anti-Corruption Workshop in Semarang. Some of the participants were mid-level police officers and under. At the end of the session, one of them came to him and said: “Professor Kwok, I agree with everything you said, but you should be talking with my boss.”  Kwok said that ultimately, eradicating corruption depended on the leader. That is why, it is important to have political will, regulations, a proper budget, certainty and independence, so that the anticorruption commission is free from any political interest.

Right after the lecture Kwok flew back to Hong Kong. On the way to the airport, Kwok spoke to Tempo reporters Yandi M. Rofiyandi and Yophiandi Kurniawan. Excerpts of the interview:

You seem quite convinced that eradicating corruption will not take decades.
Hong Kong, which used to be very corrupt, only took more than three years to change the people’s culture of corruption. This is the main message. People always consider the effort of changing the culture of corruption as taking a long time, in fact, generations. Apparently, this is wrong. In three years’ time, we were able to stop the syndication of corruption. Perhaps we still have individual corruption, but for sure there was a change of culture during those three years. Here, however, what is needed is political will.

What was the most evident change in Hong Kong?
Corruption is no longer open. In the past, we could see clearly corruption being committed: by taxi drivers, people asking money at schools or at hospitals, and so forth. After three years, people no longer demanded bribes. That was the clearest evidence, the most significant change in the culture of corruption. People no longer tolerated corruption in their lives and they were willing to report any forms of corruption to the police.
How do you establish an anticorruption culture in the education system?
All countries, including Indonesia, should stress cultivating an anticorruption attitude early on, such as in schools. In Hong Kong, that is what we teach in kindergarten.

In Indonesia, people generally think it would take an entire generation to change the culture of corruption because it has permeated all layers of society.
People think it takes a long time to fight really bad corruption. I disagree. The Hong Kong experience shows what can happen when the right strategy and the political will in fighting corruption are applied.

How bad was corruption in Hong Kong before the ICAC was established?
Let’s take the example of service in one  hospital, based on an account given by my own mother. In the past, she had to bring her own drinking glass because the hospital charged her one dollar for it. She even had to pay for her towels. Everyone thought at the time that giving and taking money was normal. After the ICAC began operating, a banner with the words, “Giving and receiving money is a violation of the law because it is a bribe. For complaints, call the hotline number,” was placed over every billing counter. Such signs can change people’s attitude.

Was anyone at the hospital ever punished for bribery?
We arrested one hospital employee who took money, even though it was a small amount. Yet, the media criticized us: Why is the ICAC punishing people over one or two dollars? They should be after the big fish, the big corruptors. We had applied the zero tolerance policy. Big fish and small fish, if it was bribery, it was still illegal. If we want to change the culture, never tolerate bribery, no matter how small. After that one arrest, there was never any case of people asking for money in the hospital.   

How did the people react when the ICAC finally went after the big fish?
Of course the people appreciated it very much. The anticorruption institution must go after the big fish so that they can demonstrate seriousness, although they cannot ignore the small cases either. That’s how the culture is changed.

Did the public ever criticize your institution?
Every year we would carry out a public opinion survey, and it would show that 98 percent of the people supported the ICAC. The survey also indicated that 90 percent of people in Hong Kong would not tolerate corruption. To the question, “Would you be willing to report a corruption case?” about 80 percent answered “Yes.”

Do you think the change in culture in Hong Kong happened because of the strong influence of British culture?
It had nothing to do with British culture but with human culture which seeks a clean culture. Corruption is global. There must be a campaign to make corruption a shameful activity. This can be done through campaign advertisements. Hong Kong had many, many anticorruption advertisements. For instance, on television, there would be a scene depicting a happy family having breakfast on their apartment balcony. An ICAC officer arrives and arrests the man in front of his wife and children. He goes to jail. The scene ends with the words: corruption destroys families.

Do you believe the death penalty is needed to eradicate corruption, as in the case of China?
I don’t think so. China applies the death penalty, yet corruption is still rife there. The maximum sentence given to corruptors in Hong Kong is 10 years and a minimum of 12 months, yet we have eliminated corruption. When senior officials are arrested, their reputation and their sense of integrity are lost. They bring shame to their families. And these are enough punishments in themselves.

Should there be some kind of incentive to compensate workers, particularly low-salaried government employees, to prevent bribes?
For low-salary government employees who find it difficult to buy milk for their babies, of course there must be an incentive not to commit corruption. That is why the government must guarantee an adequate minimum wage for its employees.

Bribery often involves more than one person. Can it be eliminated to the very roots?

We should punish both the givers of bribes, as well as the receivers. We cannot just investigate one person, because it is bound to involve many people. We used to investigate many people in one case, so that we can destroy the syndicate at the same time. Crime will go on if we arrest just one person. Everyone who is involved must be investigated at the same time. This is an important strategy.

People here doubt that corruption cases linked to politics will be dealt with.  
In Hong Kong, the investigation does not stop [when politics is involved]. We pursue it until we reach the top. Political parties have no impact on us. According to the law, we cannot stop. If we stop, the public will suspect there is something wrong going on. No one is immune from the ICAC. Anyone can be caught by the ICAC dragnet.

The challenge of corruption eradication in Indonesia is the police and the prosecutor, which often refuse to cooperate with the KPK.
You must start from the very top. The KPK chairman, the police chief and the attorney general must meet and try to resolve their problems jointly. They must meet officially, to identify the next steps. So, everything begins with cooperation among the leaders. This is where the president should step in: make the chiefs of related institutions to work together.

So, the president should be involved?
If necessary, yes. Generally, he is not needed because the leaders of the institutions should be aware of their respective tasks, so there should be no need for infighting.

Should the KPK have its own investigators?
The problem is how to apportion assignments.  The police cannot investigate corruption cases. If both the police and the KPK investigate simultaneously, there would be a conflict because the law is unclear about this.  The police should focus on criminal cases, like murder, kidnapping, theft and other crimes. Corruption must be managed only by the KPK. In every country, the anticorruption commission is the only institution authorized to investigate corruption cases. The police should not be allowed to be involved in corruption cases. The KPK must hold the sole mandate in anticorruption efforts. If two institutions are given the same authority, conflict is bound to happen.

But the KPK is a temporary institution.

This is why the KPK needs a legal umbrella. In many countries, their anticorruption institutions are embedded in their constitutions. In Hon Kong, the anticorruption institution is independent, regulated by laws. In Mongolia, the anticorruption budget cannot be rejected by parliament. So, parliament cannot reduce their functions nor their authority by cutting its budget. The KPK must be embedded in the constitution. And they must be given the guarantee to be the sole investigator of corruption cases, to ensure there is no conflict with the police. Even the Corruption Court must be embedded in the constitution.

The recruitment of KPK officials in Indonesia must be approved by parliament. Can this reduce its independence?

The process of recruitment is acquiring the right people for the right job. The objective is to get the best candidates to be members of an independent anticorruption commission, such as the KPK. This must not be mixed with political interests.

So the selection process in parliament is not needed?
There is no need for that. The public can and should monitor the selection process. If the president appoints Professor Tony Kwok, and the people support this, but parliament disapproves, there is bound to be critical reaction from the media and from public opinion.

Some people in Indonesia, including the president, once complained that the KPK’s authority was excessive.
This institution must have power. Otherwise, it cannot function. Of course, there must be consideration towards possible abuse of power. So, a mechanism to prevent such an abuse is necessary. In Hong Kong, we have an oversight unit that consists of people outside the institutions. They are community leaders whose task is to monitor the activities of the ICAC.

In fighting corruption, did the ICAC employees face physical threats or pressure?
Many physical threats, but we are professional agents. Investigating corruption is not the business of one person, but a team. If you killed me, it would be pointless, because someone else would be picking up the investigation. What is more important in fighting corruption is a witness protection policy, because the corruptors can easily threaten weak witnesses. We even had one case in which the witness was killed. So, a good witness protection program is definitely needed. The anticorruption institution must also convince everyone concerned that all its reports must be kept secret.

How to convince the public of the need for secrecy while supporting the whistle blower?
We must maintain secrecy. No one must know who the whistleblower is. If someone at the ICAC leaks such information, the person goes to jail. We have strict laws with regard to maintaining the secrecy of the whistleblower.

What if the whistleblower is part of the problem?
Although he may be involved in the crime, his identity can only be exposed through a court order with strong evidence. If the identity cannot be kept secret, the witness should enter a witness protection program.

There’s a film called I Corrupt All Cops, which tells the story of corruption inside the Hong Kong police force and the ICAC. Is this movie based on facts?
Everything in the film is true. The police force was very corrupt at one time. One joke went that one policeman couldn’t find a bed to sleep in because all the rooms in his home were full of money, covering all the beds.

Tony Kwok Man-wai

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , , , , , , , ,

1 Comment

No fish too small, says Greiner in defence of ICAC

Sean Nicholls

December 9, 2010

NICK GREINER, the former premier who set up the Independent Commission Against Corruption only to become its biggest scalp, has defended the watchdog against claims it is wasting its time and taxpayers’ money on petty matters.

Government MPs, including the chairman of the parliamentary oversight committee on the ICAC, Richard Amery, have criticised the commission’s investigation of the Drummoyne MP Angela D’Amore, who it found acted corruptly in claiming $4500 in entitlements for two staff.

The ICAC has asked the Director of Public Prosecutions to consider charges of misconduct in public office against Ms D’Amore for authorising claims she knew were false. She is considering an appeal.

Advertisement: Story continues below

Mr Amery described holding public hearings into the matter as ”a significant waste of resources” at a time when the commission was seeking a $5 million increase in its $20 million budget.

”What serious or systematic cases of corruption were left on the shelf to investigate what I call a low-scale event?” he asked.

However, Mr Greiner told the Herald it was impractical to look at restricting what the ICAC investigates. ”I think it’s a bit easy to say that they shouldn’t investigate small things. It’s about trying to change culture and attitude. It’s not whether this is a venal or mortal sin.”

Mr Greiner drew a parallel between the commission’s need to publicly pursue relatively minor matters with the ”zero tolerance” approach to crime in New York under the city’s former mayor, Rudy Giuliani.

”If you want to change the culture in State Rail, there’s no point waiting around until you get someone who is making $5 million from some rort.”

In 1992, as premier, Mr Greiner was found to have acted corruptly within the definition of the ICAC Act by the then commissioner Ian Temby over the appointment of the former Liberal MP Terry Metherell to a senior public service job.

Mr Greiner resigned as premier over the affair, but later had the finding of corrupt conduct overturned in the Court of Appeal.

In a statement after the ICAC’s findings in her matter, Ms D’Amore said she was seeking legal advice on an appeal to quash the findings”.

Ms D’Amore has been sacked as a parliamentary secretary to the ministers for police and the environment over the findings. Her party membership has also been suspended.

She has confirmed she will not resign from Parliament but will not stand for preselection in Drummoyne at next year’s state election.

Labor had delayed preselection for Drummoyne until the ICAC handed down its findings on Ms D’Amore and is now expected to call for nominations within days.

If he nominates, the mayor of Canada Bay, Angelo Tsirekas, is favoured to become Labor’s candidate for the seat, which is held by 7.6 per cent.

Read more: http://www.smh.com.au/nsw/no-fish-too-small-says-greiner-in-defence-of-icac-20101208-18pxf.html#ixzz1jao8bFLh

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , , , , , , ,

No Comments

Greater Scrutiny On Business Corruption

By Fadzli Ramli

KUALA LUMPUR, Jan 9 (Bernama) — Corruption is perhaps among the oldest ethical problem in the history of humankind, it is the reflection of a society’s impaired integrity and in the bigger picture a society that is morally corrupt.

Malaysians in particular are concerned with the country’s unenviable position in the corruption perception index despite the unwavering efforts of Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak and his government to eradicate the menace.

In 2011, Malaysia’s ranking in the Transparency International’s Corruption Perception Index declined to 60 out of 183 nations compared with 56th position out of 178 nations in 2010.

So far the public sector bore the brunt of the blame for corrupt practices but if the recent series of graft cases published in the media are anything to go by, graft is rampant in the business world too.

The latest, rampant corrupt practices among employees of Iskandar Investment Berhad were discovered following an audit on the corporation entrusted with the task of developing the southern economic region, Iskandar Malaysia.

CORRUPTION IN THE BUSINESS WORLD

Malaysian Society for Transparency and Integrity secretary-general Josie M. Fernandez noted that corruption in the corporate world has dire consequences on the nation.

Business corruption can occur in two conditions, namely involving individuals of a company or involving the company itself.

Fernandez said such practice leads to increase in the cost of doing business in the country and therefore future investors will shy away from doing business here.

“Companies will not invest if they do not see good profit margin in a business deal, so if you add corruption cost the profit margin shrinks.

“Moreover, big investors look for countries with good business ethics that will ensure their businesses bloom. So business corruption can bring down our country’s economy,” she told Bernama.

Fernandez is glad to note that the Malaysian goverment through the Performance Management & Delivery Unit (Pemandu) has taken bold steps like introducing the corporate integrity pledge to fight business corruption.

BUSINESS CORRUPTION ANY ENTERPRENEUR’S NIGHTMARE

By and large, corruption in the business world happens in all sectors with far reaching implications.

The Malay Traders and Entrepreneurs’s Association President Datuk Moehamad Izat Emir shed some light on the implication from the corrupt practices of the business world.

“Corrupt business practices could affect the growth of entrepreneurs with potential in the country. Take for example, if only certain enterpreneurs get tenders from a company through corrupt manner others have no chance to introduce their offerings that could be better.

“The worse thing is that when the bidder who gets the tender by corrupt means has no ability to carry out work,” he said.

Moehamad Izat commended the efforts made by Malaysian Anti-Corruption Commision (MACC) for extending its anti corruption crusade to the business world.

MACC’s relentless effort to take on anyone involved in corruption regardless of their position would also help improve public perception on the organisation.

“I suggest that the government increases MACC’s budget so that it can have a lot more officers and facilities to fight corruption in Malaysia.

“But we cannot depend on MACC alone to fight corruption, change in public perception is important. We must see corruption as something really evil for our society, not just another ‘handshake’ in concluding a transaction,” he said.

BUSINESS AFFECTED

The president of Malaysian Association of Tour and Travel Agents Datuk Mohd Khalid Harun said corrupt business practices spares no industry.

“Even the tourism business is not spared,” he said adding that with corrupt practice there would not be transparency in business transactions and this will affect planning, management and others in the industry.

“Corruption can deny valuable opportunities for tourism players with expertise, capability and commitment. I also fear that the tourism product in this country will also be affected,” he said.

Meanwhile, Pan Malaysian Bus Operators Association President Datuk Mohamad Ashfar Ali said; “When people without expertise and experience get permits or any transport projects, the quality of service will be affected.

“We must remember transport is an important facility for people in this country. People will lament if there is no quality in the transport service ,” he said.

While Malaysians have yet to see iconic anti graft crusaders like India’s Anna Hazare, they can still count on the government that is committed in doing its level best to eradicate the malaise.

However, the success of this undertaking depends on every citizen’s contribution and not dependent on the government alone.

— BERNAMA

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , , , , , ,

1 Comment

Anti-Corruption Stories 01/2012

by: anticorruption January 9. 2012

In some parts of the world speaking out against corruption can be met with threats, intimidation and physical harm, even death. Courageous individuals work at great personal risk to make their voices heard in places where dissent can meet with harsh repercussions. The beginning of January saw the brutal murder of one such individual, Sri Lankan newspaper editor Lasantha Wickramatunga.

On 8 January, Wickramatunga was shot by unidentified gunmen on motorcycles on his way to work. He was rushed to hospital but died after three hours of emergency surgery.

Wickramatunga received “numerous death threats through his career and was detained on several occasions because of the controversial nature of his stories,” notes the BBC. The Sunday Leader newspaper is renowned for being critical of the government, and Wickramatunga, a qualified lawyer, had “often fought defamation cases brought by senior politicians,” reports AFP. In 1998 gunmen shot at his home and the paper’s printing presses have come under repeated arson attacks.

 “Lasantha was a symbol of dissent whose motto was “unbowed and unafraid”. His life was full of challenges all revolving around exposing of corruption. Many took to investigative journalism due to his leadership and guidance. When the media was attacked with impunity, he stood strong exposing those responsible. His death has exposed the danger of being a corruption fighter but, let us hope, thousands of Sri Lankans will come forward to stand by his motto,” said J.C. Weliamuna, Executive Director of TI Sri Lanka.

Hundreds of Sri Lankan journalists took to the streets of Colombo to protest Wickramatunga’s murder and the suppression of the media. The US, European Union, India and the World Bank also joined in condemning the shooting as “the government came under local and foreign pressure to protect freedom of expression,” writes AFP.

Wickramatunga had been highly critical of the government’s policy and the war with the Tamil Tigers. In his final editorial, he wrote, “Winning the war? Then there must be elections around the corner. It is no secret that the war has become Sri Lankan President Mahinda Rajapakse’s recipe for electoral success.”

Rajapakse has publicly condemned the killing and ordered a police investigation into the murder. “This heinous crime points to the grave dangers faced by the democratic social order of our country, and the existence of forces that will go to the furthest extremes in using terror and criminality to damage our social fabric and bring disrepute to the country,” said Rajapakse in a statement.

However, Amnesty’s Sri Lankan country specialist questions the likelihood of the perpetrators being brought to justice. “At least 14 journalists or other media workers have been killed in Sri Lanka over the past three years. More than 20 journalists have left the country due to death threats…the police have yet to find the killers of any of the other murdered journalists,” he writes. “

Journalists face murder, harassment, abduction and arbitrary detention in Sri Lanka,” reports Reuters. Sri Lanka was ranked 165th out of 173 countries in media rights group Reporters Without Border’s 2008 Press Freedom Index – the lowest ranking of any democratic country. The group criticised Rajapaksa and the government media saying they had, “incited hatred against him and allowed an outrageous level of impunity to develop as regards violence against the press.”

The murder of Wickramatunga is one more tragic example of a worrying pattern of violence and intimidation against the media and civil society in Sri Lanka. In September 2008, the home of TI Sri Lanka’s Executive Director J.C. Weliamuna came under a grenade attack, which has yet to be fully investigated, and the MTV/MBC television studios near Colombo were stormed by 15 masked gunmen on 6 January.

In 2000, Wickramatunga was awarded Transparency International’s first Integrity Award to underscore his commitment to unearthing corruption and in recognition of the difficult and dangerous circumstances he faced as The Sunday Leader editor. “Lasantha Wickramatunga’s assassination is a grim reminder to us all that some activists still have to pay the highest of prices for their dogged pursuit of accountability and transparency. I feel privileged to have met Lasantha Wickramatunga and I hope that his memory will stand as a symbol of perseverance and courage for all anti-corruption activists,” said Susan Côté-Freeman, who handled TI’s 2000 Integrity Awards programme and is now TI’s Private Sector Programme Manager.

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , , , ,

1 Comment

Rasuah dan Sandiwara Pembangkang-

ehsan : http://zahrainmp.blogspot.com/2012/01/rasuah-dan-sandiwara-pembangkang.html

Wednesday, January 4, 2012

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Sekali lagi saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012 kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya mereka yang mengikuti perkembangan semasa.

Sejak kebelakangan ini laungan suara sumbang anti-kerajaan semakin lantang didalam negara kita ini.

Walaupun suara-suara sumbang ini bukan lah baru tetapi isu dan cara sesuatu isu itu digembar-gemburkan ternampak pelik, lucu dan amat terdesak.

Usaha pihak tertentu untuk memperbodoh serta mengapi-apikan sentimen rakyat semakin kerap dan ketara mutakhir ini.

Mereka yang terdesak sanggup melakukan apa saja demi kelangsungan agenda mereka.

Agenda golongan ini, termasuk yang terdesak untuk membelakangkan undang-undang demi nafsu politik, adalah amat nyata.

Saya khuathir jika putar-belit golongan ini tidak di dedahkan, rakyat mungkin terpedaya.

Salah satu isu yang sering di perbesarkan tanpa henti ialah isu rasuah. Rasuah memang wujud dalam negara kita, malah tidak ada satu pun negara dalam dunia ini yang bebas rasuah secara mutlak.

Seperti gejala penyalahgunaan dadah, pelacuran, sumbang mahram, liwat serta jenayah jijik yang lain, rasuah masih menjadi salah satu musuh utama negara.

Laporan Transparency International baru-baru ini, walaupun tidak 100% sempurna laporan tersebut, jelas menunjukan bahawa tidak ada satu pun negara dalam dunia ini yang bebas dari gejala rasuah.

Perang menentang rasuah adalah sesuatu yang berterusan dan kini usaha ini telah di-lipat gandakan menerusi pelan Transformasi Kerajaan yang diperkenalkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak.

Kita sedar gejala rasuah tidak dapat dihapuskan dalam sekelip mata. Negara yang mengamalkan hukuman mati untuk pesalah rasuah seperti Republik Rakyat China sekalipun masih berhadapan dengan gejala jijik ini.

Apa yang pelik dalam negara kita ialah kewujudan segelintir ahli politik pembangkang yang begitu licik mengaburi mata rakyat konon-nya mereka lah pejuang menentang rasuah.

Kita wajib menyokong mereka yang menentang rasuah, malah seluruh rakyat harus berdiri teguh dibelakang kerajaan yang tegas memerangi rasuah, tetapi yang harus kita tentang juga adalah golongan ahli politik hipokrit.

Golongan yang tidak mengenal erti malu ini ini sebenarnya cuba mengaburi mata rakyat dengan sandiwara dan tipu muslihat mereka untuk memperdayakan rakyat, terutamanya golongan muda.

Perbuatan segelintir ahli politik pembangkang ini adalah sama jika tidak lebih jijik daripada rasuah itu sendiri kerana apa yang mereka lakukan ialah cuba menutup pekung mereka dengan menuduh orang lain.

Kita akui bahawa gejala rasuah memang wujud tetapi apakah tahap rasuah kita begitu teruk sehingga segala-galanya lumpuh seperti yang sering dibayangkan oleh puak pembangkang di Malaysia ini?

Rakyat harus berfikir sejenak dan bertanya “Apakah puak pembangkang yang saban hari berteriak tentang rasuah ini benar-benar ingin menghapuskan rasuah atau mereka semata-mata ingin mencari modal politik untuk memburukkkan kerajaan?

Jika benar DAP anti-rasuah kenapa pemimpin mereka yang terlibat secara langsung/tidak langsung dalam gejala rasuah dan penyalahgunaan kuasa masih digelar pemimpin DAP?

Jika benar DAP anti-rasuah, kenapa luahan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang tentang kewujudan rasuah dalam DAP tidak di-siasat sehingga kini?

Jika DAP anti-rasuah, kenapa pemimpin mereka yang, secara tidak langsung, menyebabkan kematian saudara Teoh Beng Hock masih bergelar pemimpin DAP?

Ya, kita akui Teoh Beng Hock didapati membunuh diri tetapi mengapa dan kenapa Teoh Beng Hock di-siasat pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada ketika itu?

Bukan kah beliau disiasat berhubung siasatan rasuah/salah guna kuasa pemimpin DAP Selangor?

Bila suami seorang pemimpin wanita didapati bermasalah dengan pinjaman kerajaan, pemimpin tersebut diminta meletak kan jawatan tetapi kenapa pemimpin DAP yang jelas memberi kontrak kepada syarikat isteri nya sendiri tidak didesak sedemikian rupa?

Apakah pimpinan PKR di-Selangor dan Menteri Besar yang gemar berkereta besar di negeri jajahan Pas di utara tanahair bebas rasuah?

Apa kesudahan kes kecurian pasir dan rumah urut serta pelacuran yang berleluasa di negeri Selangor?

Saya berharap seluruh rakyat Malaysia akan berdiri teguh dibelakang SPRM dan pelan transformasi kerajaan untuk menghapuskan gejala rasuah dikalangan anggota masyarakat kita.

Saya juga ingin menyeru agar ahli politik yang muflis modal politik tidak melacurkan diri dengan menonjolkan diri sebagai pejuang anti-rasuah.

Jika benar ada dikalangan ahli politik pembangkang yang benar-benar anti-rasuah, maka mereka ini harus keluar mendesak diadakan satu siasatan ke atas perlakuan rasuah serta salahguna kuasa di kalangan ahli politik pembangkang.

Jika benar ada diantara ahli politik pembangkang dalam negara ini benar-benar ikhlas, maka mereka ini harus tampil menyokong SPRM dan bukan-nya menanti ditepi untuk mempolitik-kan setiap isu, seperti anjing menanti tulang.

Saya terkilan sehingga ke hari ini kenapa tidak ada satu pun pemimpin pembangkang yang menghargai kejayaan SPRM dalam membenteras gejala rasuah.

Apakah SPRM tidak layak di-hargai apabila mereka membongkar kes-kes besar seperti sindiket di Jabatan Kastam dan baru-baru ini di Iskandar Investment Berhad di Johor?

Kejayaan – kejayaan SPRM tersebut telah menyelamatkan berbillion ringgit duit rakyat.

Rakyat harus sedar bahawa suara-suara pemimpin serta ahli politik pembangkang yang konon nya anti-rasuah adalah tidak lebih dari sandiwara politik.

Jika bukan sandiwara, masakan mereka ini dapat tidur sebantal dengan seorang bekas Menteri Kewangan yang sungguh jijik perilakunya, di dalam dan di luar kamar tidur.

Terima Kasih,

Zahrain Mohd Hashim

Ahli Parlimen Bayan Baru

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , , , ,

1 Comment

Rasuah Menghalang Kemajuan Negara

ihsan : mindasuper.com PDF Print E-mail

drdanialhalaqahoxyMuhammad Hisyam bin Mohamad (Fellow), 29 November 2006 | Berita Harian: Rasuah adalah penghalang kepada pembangunan negara dan ia sering dikaitkan dengan amalan tadbir urus yang tidak cekap. Masalah ini bukan sahaja wujud di dalam sektor awam malah di dalam sektor swasta juga.

Rasuah yang berleluasa merupakan cerminan terhadap mutu pentadbiran negara. Kebanyakan kajian tentang kesan rasuah menunjukkan bahawa ia boleh menyebabkan kadar pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ini kerana unsur rasuah menghalang penyertaan pelaburan tempatan dan menyekat kemasukan pelaburan asing ke sesebuah negara.

Selain daripada itu, banyak bukti menunjukkan bahawa negara yang dibebani masalah rasuah mempunyai pasaran saham yang tidak menentu, pengawasan sistem perbankan yang tidak cekap dan pasaran modal yang kecil. Dengan kata lain negara yang mengamalkan rasuah membayar pada harga yang mahal untuk program pembangunannya terutamanya dalam pembangunan ekonomi.

Justeru itu tidak hairanlah mengapa agenda pembasmian rasuah menjadi salah satu daripada beberapa agenda penting yang diberi perhatian utama oleh kepimpinan Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Bukti kesungguhan beliau untuk memerangi masalah ini dapat dilihat melalui penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM) dan pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) pada April 2004 iaitu selepas hanya beberapa bulan dilantik memegang jawatan Perdana Menteri. Seterusnya agenda ini terus dinyatakan secara berterusan di dalam kebanyakan ucapan-ucapan rasmi beliau.

Bagaimanapun Laporan Indeks Persepsi Rasuah (CPI) 2006 yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) baru-baru ini telah menimbulkan sedikit tanda tanya di kalangan masyarakat terhadap keberkesanan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk memerangi gejala tersebut.

Secara kasarnya, kajian yang melibatkan tanggapan masyarakat peniaga dan penganalisis negara terhadap suasana rasuah di Malaysia telah menunjukkan bahawa berlaku sedikit kemerosotan berbanding keputusan laporan tahun 2005 dan 2004 mahupun 2003.

Berdasarkan kepada CPI 2006, Malaysia menduduki tangga ke-44 dunia berbanding tangga ke 39 untuk tahun 2005 dan 2004; serta tangga ke 37 untuk 2003. Begitu juga bribesdari segi peratusan mata yang dicatatkan iaitu 4.9 peratus, merosot jika dibandingkan 5.1 peratus untuk 2005; 5.0 peratus (2004) atau 5.2 peratus (2003).

Persoalannya di sini ialah mengapa masyarakat peniaga dan para penganalisis menganggap suasana rasuah semakin meningkat di Malaysia? Adakah mereka menganggap tadbir urus di sektor awam dan swasta tidak berada pada tahap yang sewajarnya? Apakah tahap integriti sektor perniagaan dan pentadbiran negara tidak begitu bagus sehingga mereka menganggap rasuah yang juga ada kaitan dengan masalah tadbir urus ini begitu meruncing di negara kita?

Lebih menarik lagi jika kita dapat kaitkan laporan TI ini dengan satu laporan kajian persepsi yang dibuat oleh The Business Ethics Of Malaysia (BEIM) dengan kerjasama University of Nottingham Malaysia dan Kolej Universiti Binary terhadap kepercayaan masyarakat terhadap mereka yang terlibat dalam 15 bidang kerjaya yang terpilih.

Antara kerjaya yang dikaji ialah doktor, guru, profesor, menteri, pemimpin perniagaan dan ahli politik. Keputusannya, tahap kepercayaan responden terhadap ahli politik, pemimpin perniagaan dan menteri adalah rendah sekali. Masing-masing meraih 11%, 16% dan 20% kepercayaan responden dan berada di senarai tiga terbawah berbanding doktor (72%); guru (67%) dan profesor (58%) yang berada pada senarai tiga teratas.

Kaitan antara kedua-duanya ialah tentang wujudnya persamaan tentang perkara utama yang diukur iaitu tentang soal integriti terutamanya yang melibatkan soal kepimpinan dan tadbir urus di dalam negara.

Dalam CPI, masyarakat peniaga dan penganalisis merasakan rasuah di Malaysia meningkat. Peningkatan ini tentu saja berdasarkan pemerhatian mereka kepada dunia politik dan dunia perniagaan Malaysia. Pada masa yang sama juga responden soal selidik BEIM merasakan mereka tidak boleh mempercayai ahli politik dan tokoh korporat.

Secara tidak langsung kita boleh katakan di sini, permasalahan utama yang membawa kepada isu integriti sebenarnya lebih tertumpu kepada soal kepimpinan dan tadbir urus di dalam sektor awam mahu pun swasta.

Dengan kata lain, jika ahli politik dan tokoh korporat mengamalkan nilai-nilai mulia dalam amalan harian mereka, sudah tentu CPI Malaysia adalah setaraf dengan beberapa negara Scandinavia yang sering mencatat 9.6 – 9.7 peratusan mata untuk beberapa tahun kebelakangan ini. Setidak-tidaknya pun kita dapat menyaingi Singapura yang berjaya mengekalkan kedudukannya di tangga ke-5 senarai negara yang paling baik keputusan persepsi rasuah dengan purata 9.4 peratusan mata untuk tempoh 2002-2006.

Walaupun CPI dan kajian BEIM ini merupakan kajian berbentuk tanggapan, ia sebenarnya boleh dijadikan sebagai petunjuk atau panduan untuk menilai tahap rasuah di Malaysia.

Kita tidak seharusnya melihat hasil kajian ini dari sudut yang negatif kerana kita boleh katakan bahawa peningkatan persepsi rasuah yang ditunjukkan oleh CPI tadi terutamanya menunjukkan tahap kesedaran masyarakat tentang bahayanya rasuah dan kepentingan unsur integriti juga meningkat seiring dengan iltizam kerajaan untuk memerangi masalah ini.

Bagaimanapun, untuk mencapai kejayaan dalam usaha pembasmian rasuah, usaha perlu dilakukan secara berterusan dan menyeluruh. Walaupun ada kalanya kejayaan tidak dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, ia sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kesan kepada masalah yang dihadapi.

Sehubungan dengan itu usaha-usaha untuk meningkatkan tahap integriti dan memperkukuhkan sistem tadbir urus mesti dipergiatkan. Begitu juga usaha-usaha memupuk nilai-nilai murni di kalangan anggota masyarakat, baik yang muda mahupun yang tua. Usaha-usaha sebegini sememangnya memakan masa. Akan tetapi, ia perlu dimulakan dari sekarang jika kita mahu melihat Malaysia menjadi negara maju menjelang 2020 nanti.

Dimuat dalam http://www.ikim.gov.my/ 

Diedit untuk mindasuper.com oleh Dr Danial ZA

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , , ,

No Comments

Rasuah membawa kesengsaraan

ihsan : http://news.faisunan.com/search/jejak-rasuah/

RASUAH membawa kesengsaraan. Kesengsaraan pula datangnya bermacam-macam bentuk. Ditimpa musibah seperti kemalangan atau bencana alam, perceraian, kehinaan, kehilangan keluarga dan rakan-rakan, muflis, sakit dan sebagainya.

Seseorang yang memilih terlibat dalam rasuah sama ada sedar atau tidak, mereka mungkin ditimpa kesengsaraan sebagai pengajaran yang mana tempoh dan bentuknya hanya Tuhan menentukannya.

Malangnya, bagi mereka yang mengamalkan rasuah sebagai cara hidup dan mahu cepat senang tidak sedar kesan perbuatannya terhadap keluarga, masyarakat dan negara.

Tidak hairanlah, bagi sesetengah negara yang ‘menghalalkan’ perbuatan rasuah bermaharajalela sering ditimpa bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Kata orang, walaupun terlepas hukuman dunia belum tentu lepas hukuman akhirat.

Satu kisah benar membuka siri Jejak Rasuah minggu ini, boleh dijadikan teladan dan sempadan bagaimana rasuah itu boleh membawa kesengsaraan, bukan sahaja pada diri sendiri, malah memberi kesan kepada orang yang paling rapat seperti anak.

Kegiatan rasuah seorang bapa terbongkar ketika anaknya, Sari (bukan nama sebenar) ditangkap khalwat bersama kekasih di sebuah kondominium di ibu negara.

Maklumat yang diberi oleh orang awam yang tidak tahan melihat perlakuan sepasang kekasih berlagak suami isteri itu telah membawa kepada risikan pihak Jabatan Agama Islam sehingga tangkapan berjaya dibuat kira-kira pukul 2 pagi hari kejadian.

Pihak penguat kuasa terpaksa merempuh pintu kondo itu setelah hampir 20 minit menunggu untuk dibuka.

Ketika tangkapan, pasangan kekasih itu menunjukkan ‘sijil nikah’ kepada penguat kuasa, bagaimanapun penipuan mereka berjaya dikesan selepas salah seorang penguat kuasa mendapati sijil nikah itu palsu.

Sari menangis dan merayu agar dilepaskan dengan alasan dirinya berbadan dua. Bukan sahaja dosanya berzina dan cuba menipu, malah dia juga mengandung anak luar nikah.

Sijil nikah palsu yang dirampas telah membawa kepada tangkapan seorang pemilik Pusat Kursus Perkahwinan, Ahmad (bukan nama sebenar) yang bersubahat dengan seorang penguat kuasa sambilan di Jabatan Agama Islam, Amir (bukan nama sebenar).

Risikan dan tangkapan dilakukan oleh SPRM hasil maklumat dan kerjasama pihak Jabatan Agama Islam.

Hasil siasatan mendapati Ahmad dan Amir meminta rasuah RM3,000 daripada pasangan kekasih yang mahu sijil nikah palsu serta sijil kursus perkahwinan palsu.

Apa yang mengejutkan, Amir merupakan bapa kandung kepada Sari bagaimanapun tanpa pengetahuan kedua-dua pihak, kekasih Sari telah mendapat sijil nikah palsu itu daripada Ahmad.

Amir terkejut dan sedih setelah dimaklumkan keterlanjuran yang dilakukan anak sulungnya itu tetapi bak kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur.

www.pdf24.org    Send article as PDF   

, , , , ,

No Comments